SOUL OF TOHOKU Let us protect Tohoku Cuisine

Members

North-East Japan

Hirotaka Meguro "AL FIORE"
Jun Yamazaki "Porco Rosso"
Katsuyasu Itou "Láuréole"
Masayuki Okuda "Al ché-cciano"
Taro Abe "Japanese Cuisine Otafuku"

East Japan

Akihiko Saka "Sakaaki"
Daisuke Nomura "Shojin Cuisine Daigo"
Hirofumi Ohta "Yamatoya"
Hitoshi Arai "Tenko"
Katsunori Yashima "Yakitori Hachibei"
Ikuro Mizuno "Rokkakutei"
Ivan Orkin "Ivan Ramen"
Jeff Ramsey
Kihachi Kumagai "KIHACHI"
Kiyomi Mikuni "Hotel de Mikuni"
Mikiyasu Sakata "GINZA Kansei"
Mitsuharu Kurokawa "Toraya"
Naoyuki Yanagihara "Yanagihara School of Traditional Japanese Cuisine"
Takashi Sakamoto "Nigyocho Imahan"
Yoshinori Horii "Souhonke Sarashina Horii"
Yosuke Imada "Ginza Kyubey"

West Japan

Hideki Shimoguchi "Byodoin Omotesando Chikurin"
Hisato Nakahigashi "Yasou Ichimian Miyamasou"
Katsumi Kashihara "Yakiyaki Miwa"
Kunio Tokuoka "Kyoto KITCHO"
Masahiro Kurisu "Tankuma Kitamise"
Masayasu Yonemura "Restaurant Yonemura"
Motoi Kurisu "Kumahiko"
Motokazu Nakamura "Souden Kyo no Aji Nakamura"
Shigeo Araki Uosaburo"
Shiro Komaki "Kodai Suzume-zushi Sushiman"
Takehiro Motokurumada "Kodai Suzume-zushi Sushiman"
Takuji Takahashi "Kinobu"
Tamotsu Yabiku "Loisir Hotel & Spa Tower Naha"
Yoji Satake "Kyoto Cuisine Restaurant Takeshigero"
Yoshihiro Murata "Kikunoi"
Yoshihiro Takahashi "Hyotei"